8 เรื่องต้องรู้ เครดิตบูโร ก่อนขอสินเชื่อ

สำหรับใครที่กำลังมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ไม่ว่าจะแบบไหน เชื่อคุณๆน่าจะต้องเคยได้ยินเรื่องเครดิตบูโรแน่ๆ หรืออาจเคยได้ยินคนรู้จักมักบ่นบ่อยๆ ว่ากู้เงินไม่ได้เพราะติดเครดิตบูโรกันบ้างแน่นอน คงสงสัยใช่ไหมว่าเครดิตบูโร (CREDIT BUREAU) นี้คืออะไร?  ทำไมต้องมี? และมีความสำคัญกับคุณยังไงเหรอ? วันนี้เรามีคำตอบเพื่อให้คุณๆ หลาย ๆ คนหายคล่องใจกับเรื่องนี้มาฝาก

8 เรื่องที่คุณรู้หรือไม่เกี่ยวกับ “เครดิตบูโร”

1. รู้หรือไม่เครดิตบูโรคืออะไร

เครดิตบูโร คือชื่อเรียกของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NATIONAL CREDIT BUREAU) ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเครดิตจาก ผู้ให้บริการทางการเงิน ที่ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก โดยสถาบันที่เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลได้ในรายงานจะประกอบไปด้วยพฤติกรรมการชำระเงิน ทั้งประวัติดีและล่าช้า เพื่อให้สถาบันการเงินใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาสินเชื่อในอนาคต

2. ข้อมูลเครดิตบูโรที่เก็บเป็นเรื่องอะไร?

ข้อมูลที่เก็บไว้จะเป็นข้อมูลบัญชีสินเชื่อและประวัติการสมัคร รายละเอียดการชำระสินเชื่อทุกประเภทจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร ที่เรียกกันว่า “ข้อมูลเครดิต ข้อมูลที่อยู่กับเครดิตบูโรจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

  • ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานการสมรส อาชีพ เลขบัตรประชาชน เป็นต้น แต่จะไม่สามารถเก็บข้อมูลอื่นอย่างเช่น ลักษณะพิการทางร่างกาย หรือคดีอาญาเกี่ยวกับคนๆ นั้นได้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการขอ และได้รับอนุมัติสินเชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการขอ การได้รับอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงประวัติการชำระสินเชื่อ ที่ไไม่ได้จำกัดเฉพาะการกู้ยืมเงินสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น แต่จะรวมถึงเช่าซื้อรถยนต์ ลิสซิ่ง ค้ำประกัน ให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย

3. ข้อมูลได้มาจากไหน?

ข้อมูลจะได้จาก “สมาชิก” ของเครดิตบูโร ซึ่งมีทั้งธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกัน และผู้ให้บริการบัตรเครดิต ก็จะมีข้อมูลเชื่อมโยงไปที่เครดิตบูโรหมด แต่การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ค่ายบริษัทมือถือ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต พวกนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร ดังนั้น ถ้ามีใครมาทวงหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือจะทำให้ติด แบล็คลิสต์ ของเครดิตบูโรนั้น พวกนี้ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น เพราะเครดิตบูโรไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ หรืออินเตอร์เน็ตใดๆ ทั้งสิ้น

4. ใครขอดูข้อมูลได้บ้าง?

  • สมาชิก ของบริษัทเครดิตบูโร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ และการออกบัตรเครดิตเท่านั้น
  • บุคคลทั่วไปที่เป็นเจ้าของข้อมูล จะสามารถขอดูข้อมูลของตัวเองได้เท่านั้น ซึ่งจะมีค่าบริการตั้งแต่ 100-150 บาท แต่จะไม่สามารถขอดูของผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะขอดูข้อมูลเครดิตบูโรของสามี ภรรยา เพื่อนที่เราเกลียด หรือคนอื่นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจมาให้เราขอดูแทนได้
เครดิตบูโร

5. จะขอดูข้อมูลเครดิตบูโรของตัวเองได้ที่ไหนบ้าง?

สำหรับตัวเราที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นที่จะสามารถขอดูข้อมูลเครดิตบูโรเองได้สามารถทำได้เองง่าย ๆ ที่ธนาคาร ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร หรือตรวจผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง

6. ข้อมูล Update แค่ไหน?

เครดิตบูโร ไม่ได้มีกำหนดเวลาในการส่งข้อมูลว่าต้องส่งเมื่อไหร่ แต่กำหนดเป็นไว้ว่า จะต้องมีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยและมีความถูกต้องอยู่เสมอ ถ้ารู้ว่าไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข และจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เครดิตบูโรต่อไป  โดยมากแล้วก็จะทำกันเดือนละ 1 ครั้ง

7. จ่ายครบปิดหนี้แล้วต้องทำอะไรหรือไม่กับข้อมูล?

เพื่อให้เครดิตที่มีปัญหาสะอาดและสามารถทำการยื่นสินเชื่อได้ ควรที่จะจ่ายหนี้ให้ครบ อาจสงสัยว่าถ้าปิดแล้วต้องอะไรต่อหรือไม่ คำตอบคือไม่ต้องเพราะสถานบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เราส่งข้อมูลอัพเดตเข้าไปที่เครดิตบูโรก็ได้ ซึ่งโดยปกติเขาก็จะส่งข้อมูลรายงานกันเป็นรายเดือน

8. ติด แบล็คลิสต์ (Blacklist ) คือ?

คำว่า แบล็คลิสต์  หรือคำว่า ติดเครดิตบูโร เป็นภาษาพูดที่ใช้กันจนชินปาก ที่มักได้ยินจากพวกรับจ้างทวงหนี้หรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ต้องการปฏิเสธการให้สินเชื่อ คำว่าแบล็คลิสต์จริงๆ ก็คือการแจ้งสถานะที่เรามีหนี้ค้างชำระ เกิน 90 วัน เป็นต้น ซึ่งถ้าขอสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตก็น่าจะไม่ได้รับการอนุมัตินั่นเอง

ก่อนยื่นขอสินเชื่อ
มาถึงตรงนี้คงเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจและได้รู้จักกับ เครติดบูโร กันเพิ่มขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้คุณ ๆ ทุกคนวางแผนการใช้เงินที่ดีมีวินัย และเมื่อมีหนี้ก็ควรใช้ให้ครบตรงตามกำหนด เพื่อเครติดที่ดีกับตัวคุณเอง เมื่อไรที่มีความจำเป็นและต้องยื่นขอสินเชื่อจะได้ผ่านฉลุย สามารถนำสินเชื่อที่ได้มาไปหมุนเวียนได้ไม่ติดขัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *