5 วิธีลงทุนต่อยอดความมั่งคั่งอย่างมั่นคง

ท่านสุนทรภู่ บรมครูจอมกวี ได้แต่งกลอนบทหนึ่งไว้ว่า

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน …”

แม้จะเป็นบทกลอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิง แต่ก็เป็นกลอนที่สอนใจได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายในเรื่องการออมเงินไว้ใช้ในอนาคต เป็นการเก็บเล็กประสมน้อย ต่อยอดจากการออมเงินไปสู่ความมั่งมี ดังนั้นการออมเงินวันนี้จะทำให้เราทุกคนมีเงินใช้ในวันข้างหน้า แต่เราจะมีวิธีออมเงินอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในปัจจุบันมีวิธีการออมมากมายหลายวิธีให้เลือก บางครั้งก็มีการนำเงินไปลงทุน แต่การลงทุนก็มีความเสี่ยง ต้องมีการศึกษาอย่างถ้วนถี่ว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหรือไม่

การออมเงินใส่กระปุกเป็นวิธีการที่แต่ละครอบครัวใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยการแบ่งเงินเป็นกระปุกต่างๆ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ดังเช่นการแบ่งออมเงินเป็น 5 กระปุกดังนี้

  • กระปุกใบที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว ควรจัดแบ่งไว้ 80% เงินส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตของแต่ละครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักอาศัย ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ค่าเดินทาง ค่าดูแลสุขภาพร่างกาย รวมทั้งค่าการศึกษาเล่าเรียนของลูก เป็นต้น
  • กระปุกใบที่ 2 เพื่อเงินออมไว้ใช้จ่ายในอนาคต แต่ละครอบครัวควรจัดแบ่งเงินไว้ 3% เพื่อเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือใช้เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนของครอบครัว หรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในอนาคต
  • กระปุกใบที่ 3 เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น แต่ละครอบครัวควรจัดแบ่งเงินไว้ 3% เป็นเงินที่เตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลายากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ หรือเกิดอุบัติเหตุ
  • กระปุกใบที่ 4 เพื่อบริจาคหรือทำบุญทางศาสนา แต่ละครอบครัวควรจัดแบ่งเงินไว้ 10% เงินส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อส่งเสริมด้านศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของครอบครัว
  • กระปุกใบที่ 5 เพื่อการลงทุน แต่ละครอบครัวควรจัดแบ่งเงินไว้ 4% โดยนำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนเพื่อต่อยอดเงินเก็บที่มีอยู่ให้งอกเงยเป็นความมั่งคั่งอย่างมั่นคงในครอบครัวต่อไป
5 วิธีลงทุนต่อยอดความมั่งคั่ง

บทความในครั้งนี้ขอนำเสนอ 5 วิธีลงทุนต่อยอดความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ซึ่งสามารถได้กันได้ในทุกครอบครัว ดังต่อไปนี้

1. การออมทองคำ

การลงทุนด้วยการซื้อทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณ ถือเป็นวิธีการออมเงินและเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในทุกยุคสมัยเลยก็ว่าได้  เนื่องจากการออมทองเป็นการลงทุนในระยะสั้นแต่ ให้ผลตอบแทนสูง สามารถนำทองที่ซื้อเก็บไว้ไปขายหรือจำนำเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดมาใช้จ่ายได้ง่ายและสะดวก โดยไปที่ร้านขายทองหรือโรงรับจำนำ แต่ในปัจจุบันทองคำมีการผันผวนอย่างมากเนื่องจากมีสงครามของประเทศอิสราเอลกับกลุ่มประเทศอาหรับ รวมทั้งยูเครนกับรัสเซีย ที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างมาก ต้องศึกษาและจับตาดูสถานการณ์สงครามอย่างใกลิชิด

2. การซื้อพันธบัตรรัฐบาล

พันบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อระดมทุนทำโครงการต่างๆ ดังนั้นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นการออมเงินที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะรัฐบาลให้หลักประกัน เมื่อถึงเวลากำหนดทางรัฐบาลจะให้ผลตอบแทนเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ที่ซื้อพันธบัตร

3. การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นวิธีการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย รวมทั้งยังมีเงินเก็บไว้ใช้ในระยะยาวเมื่อเมื่อผู้ทำประกันมีชีวิตอยู่ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันตั้งเอาไว้ ก็สามารถได้รับเงินที่ทำไว้คืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายในประกันสะสมทรัพย์ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย หรือแม้ว่าผู้ทำประกันจะเสียชีวิต ผลประโยชน์ยังตกเป็นมรดกของลูกหลานได้อีกด้วย

5 วิธีลงทุนต่อยอดความมั่งคั่ง

4. การซื้อหุ้น

การซื้อหุ้นเป็นการลงทุนโดยการที่นำเงินไปซื้อหุ้นส่วนของบริษัทหรือกิจการใดๆ ที่จะทำให้เกิดกำไรและมีการปันผลมาถึงมือของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้การซื้อหุ้นสามารถขายต่อในขณะที่มีจำนวนเงินที่สูงขึ้นได้อีกด้วย หากขายได้ก็เป็นกำไรสำหรับผู้ซื้อ อย่างไรก็ตามการซื้อหุ้นถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แม้ผลตอบแทนจะสูงก็ตาม ดังนั้นต้องการศึกษาและพิจารณาปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้น

5. การซื้อกองทุนรวม

การซื้อกองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นการนำเงินไปลงทุนกับบริษัทที่มีการรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนจำนวนหลายๆคน ไปลงทุนด้านสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ มีเงินจำนวนน้อยก็ซื้อกองทุนรวมได้ตามเงินที่มี ได้ผลตอบแทนเร็ว สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ก็มีข้อเสียคือ ผู้ไม่มีสิทธิ์จัดสรรเงินลงทุนเองต้องอาศัยคนอื่นในการลงทุน นอกจากนี้ยังได้ผลตอบแทนช้ากว่าการซื้อหุ้นกับตลาดหุ้น รวมทั้งกองทุนรวมบางกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมแพง ดังนั้นผู้ที่สนใจจะซื้อกองทุนรวมต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดเป็นอย่างดี ก่อนจะตัดสินใจซื้อกองทุนรวม

5 วิธีลงทุนต่อยอดความมั่งคั่ง

นี่คือ  5 วิธีลงทุนต่อยอดความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ที่ได้นำมาแบ่งปันในครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเงินออมให้กลายเป็นความมั่งคั่งในชีวิต อย่างไรก็ตามทุกการลงทุนมีความเสี่ยง จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ และผลที่จะได้รับมันจะคุ้มค่าดีกว่า ต้องมาเสียใจเมื่อขาดทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *